O NAS

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w geodezji w zakresach uprawnień zawodowych 1,2,4. Kompetencje i doświadczenie gwarantuje fachową i kompletną poradę. Więcej w dziale


Zasady udzielania Konsultacji

 

  • Konsultacja nie jest poradą prawną. Konsultacja składa się z trzech etapów (wszystkie wliczone w cenę):
    • analiza problemu wykonana przez osobę kompetentną w zakresie geodezji (uprawnienia geodezyjne) na podstawie informacji przekazanych przez Klienta (dane o nieruchomości, powiązane pisma, opis charakteru problemu i zapytania)
    • konsultacja z Klientem w formie rozmowy telefonicznej, bądź drogą elektroniczną (np. Skype) trwająca nie dłużej niż jedną godzinę
    • podsumowanie konsultacji i ewentualna druga rozmowa wyjaśniająca dodatkowe szczegóły trwająca około 15 minut

Udzielamy konsultacji z zakresu geodezji i dziedzin związanych.Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie, a konsultacja jest poprzedzona każdorazową analizą przypadku.

Przykładowe tematy konsultacji:

 

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI: analiza możliwości wykonania, różne tryby podziałów, procedury i niezbędna dokumentacja podziałowa, analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wskazanie związanych aktów prawnych, przedstawienie różnych procedur podziałowych;

 

GRANICE NIERUCHOMOŚCI: procedury związane z granicami (wznowienie, rozgraniczenie, ustalenie), opis trybów, analiza otrzymanych pism (zawiadomienia, wezwania), wskazanie związanych aktów prawnych i możliwości postępowania;

 

SPORY GRANICZNE: wskazanie trybów i procedur rozwiązywania sporów, dokumentacja ugodowa;

 

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI: przedstawienie procedury zniesienia współwłasności, niezbędnej dokumentacji, oświadczeń stron, itp

.

SŁUŻEBNOŚCI, ODROLNIENIA: służebności przejazdu, różne przypadki wyłączenia z produkcji rolnej;

 

DOKUMENTACJA DO CELÓW PRAWNYCH – szczególne przypadki związane w wykonaniem dokumentacji do celów prawnych;

 

PRZEZNACZENIE TERENU – analiza przeznaczenie terenu wraz z określeniem możliwości zabudowy, wskazanie procedur zmierzających do rozpoczęcia inwestycji, np. budowy domu;

 

INWESTYCJE BUDOWLANE:

 dokumentacja związana z inwestycjami (mapa do celów projektowych, tyczenie, geodezyjna obsługa inwestycji, pomiar powykonawczy), zmiany użytków podczas budowy, wskazanie aktów prawnych i procedur

 

NADZÓR GEODEZYJNY: specjalistyczne porady z zakresu prowadzenia nadzoru geodezyjnego na dużych projektach infrastrukturalnych

 

DRONY (OGÓLNIE I W GEODEZJI): konsultacje z zakresu obsługi Bezzałogowych Statków Powietrznych, oprogramowania fotogrametrycznego, itp.

 

PORADY SPECJALISTYCZNE DLA GEODETÓW z zakresu oprogramowania geodezyjnego, fotogrametrycznego oraz CAD, Civil3D i pokrewnych

Konsultacje geodezyjne

GEONADZÓR.PL