GEONADZÓR.PL

PRZYKŁADY ORTOFOTOMAP I ZASTOSOWAŃ

Poniżej przykłady zrealizowanych przez nas prac geodezyjnych związanych w wykorzystaniem dronów - w tym przypadku ortofotomapy jako odrębnego zlecenia oraz jako dodatku i kontroli innych prac.

Dwa wycinki ortofotomapy w rozdzielczości 5cm na piksel (jeden piksel na zdjęciu odpowiada 5cm w terenie), przedstawia wycinek sztucznego kanału, mosty, śluzy i zagospodarowanie dookoła kanału.

Fragment roboty, podczas której wykonaliśmy 65km ortofotomapy jako podkład pod inwentaryzację kanału, celem późniejszego wykonania mapy oraz zaprojektowania ścieżki pieszej wzdłuż kanału w Irlandii. Kliknij ikony, by powiększyć.

Wycinek ortofotomapy w rozdzielczości 2cm na piksel, przedstawia fragment drogi i zagospodarowanie dookoła pasa drogowego. Ortofotomapa wykonana jako dodatek do mapy do celów projektowych pod zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego. Wykonaną ortofotomapę nałożono na istniejącą mapę zasadniczą. Ortofotomapa znacznie przyspieszyła wykonanie mapy porównania z terenem i wskazała jednoznacznie błędnie pomierzone elementy, które mogłyby zostać uznane jako poprawne podczas klasycznego wywiadu terenowego. Wszystkie błędy skorygowano podczas pomiarów aktualizacyjnych. Wykonane pomiary i gotową mapę do celów projektowych ponownie przenalizowano względem ortofotomapy, celem kontroli jakości. Dodatkowo ortofotomapa może posłużyć Projektantowi do np. precyzyjnej inwentaryzacji oznakowania poziomego, które to oznakowanie nie jest elementem treści mapy do celów projektowych. Kliknij, by powiększyć.